Muziekscore : Webdocumentaire Village One

Najaar 2020 komt de filmdocumentaire ‘CRAZY MONY’ in de zalen gebaseerd op de webdocumentaire.

Voor de muziekscore ging ik in 2018 terug naar Oeganda. (zie foto hierboven).

Basisinkomen als sleutel voor minder armoede, betere opvoeding, betere gezondheid, meer lokale economie en dus meer geluksgevoel.

Ik ben peter van dit experiment in Oeganda (klik hier voor mijn uitleg)  en maakte de muziekscore voor de wekelijkse afleveringen van de webdocumentaire Village One (www.villageone.film)

Het gaat over het wel en wee van de mensen in het dorp Eight die een gegarandeerd basisinkomen krijgen. De bedoeling is de dorpelingen een kans geven om een economisch bestaan op te bouwen en hun kinderen naar school te sturen zonder dat ze dagelijks moeten denken hoe ze kunnen overleven.

Hoe gaan ze werk? Wat komen ze tegen aan obstakels? Wat zijn hun kwaliteiten? Kunnen ze die omzetten in productiviteit en samenwerken?
Het idee van een gegarandeerd basisinkomen gaat lijnrecht in tegen het kapitalistisch denken. De organisatie Eight (www.eight.world) koos het dorp Eight in Oeganda uit voor dit experiment. Het idee van een gegarandeerd basisinkomen vond ook al in Europa ingang en wordt in experimenten getest.